FORGOT YOUR DETAILS?

Despre noi

instituție de educație & inovație

Cine suntem ?

Centrul de meditații și dezvoltare personală EDUVRANCEAN SRL este un start-up inființat în cadrul proiectului Școala de Afaceri – Regiunea Sud-Est, Cod MySMIS: 105752, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi .

Cum a început totul

Instituția de educare și dezvoltare

Acesta vine în sprijinul elevilor care, din diferite motive, întâmpină dificultăți în înțelegerea unei materii. Elevul va avea parte de o instruire personalizată și centrată pe nevoile sale, sub îndrumarea unor cadre didactice cu performanțe dovedite, dedicate, responsabile, care nu ezită să ofere sprijin celor aflați în nevoie.

Se vor utiliza măsuri educative de sprijin pentru diminuarea lacunelor de pregătire școlară zilnică prin acces la o învațare atractivă, motivantă, individualizată, alături de masuri de suport teoretico-psihologico-emoțional.

Firma se impune pe piața serviciilor locale și regionale printr-un conținut de bună calitate, cu specialiști pe diverse arii de expertiză, atât prin cursuri susținute prin metode clasice (față în față), cât și Blended-learning și E-learning. La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare, curs/seminar/workshop etc. va exista o sesiune de feedback prin care clientul va oferi trainerului/formatorului informații cu privire la modul în care a fost perceput atât el, cât și calitatea cursului.
Calitatea actului didactic şi a formării cadrelor didactice este identificată ca element cheie pentru asigurarea calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor.

Echipa selectată răspunde cerințelor pieței cu:

-Profesionalism, asigurnâd un nivel teoretic și practic solid;

-Metode și mijloace de predare moderne axate pe prezentări, dezbateri, discuții, exemplificări și studii de caz;

-Interes și adaptabilitate la cerințele locale de cursuri pentru formarea continuă a cedrelor didactice, formarea profesională, calificare sau reconversie profesională;

-Baza didactico-materială și o echipă de cadre didactice/formatori cu expertiză în domeniu;

- Activități care promovează TIC, încurajând dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă cum ar fi: predarea asistată de calculator, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele.

       Echipa organizatorică are notorietate, cadrele  didactice având vastă experiență didactică, cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare obținute cu elevii de-a lungul carierei.

Cateva cifre ce ne caracterizează

0

Elevi care au participat

0

Spațiu de desfășurare

0

Profesori

0

Ore de curs

TOP